REGULAMIN ZAWODÓW PUCHARU I MISTRZOSTW POLSKI
WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ 2019

 1. CEL
  1.1. Popularyzacja windsurfingu wśród dzieci i młodzieży.
  1.2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  1.3. Promowanie regionalnych akwenów i miejscowości turystycznych.
 2. UŻYTE SKRÓTY
  KR Komisja Regatowa
  PP Puchar Polski
  MP Mistrzostwa Polski
  ZoZ Zawiadomienie o Zawodach
  IŻ Instrukcja Żeglugi
  ONB Oficjalna Tablica Ogłoszeń
  WLW Wakacyjna Liga Windsurfingowa
  DNS Nie wystartował
  DNF Nie ukończył
 3. ORGANIZACJA ZAWODÓW
  3.1 Organizatorem zawodów jest Gospodarz poszczególnych edycji. Wakacyjną Ligę Windsurfingową organizują szkoły:

  • Board School
  • Od-dech
  • Bo Sport
  • DeSki
  • Easy Surf
  • Fun Surf
  • ABC Surf
  • SurfPoint
 4. KALENDARZ ZAWODÓW
  Zawody będą rozegrane w 1 dzień z podanych niżej dat. Dokładny termin zawodów zostanie potwierdzony na 5 dni przed terminem w Zawiadomieniu o Zawodach

  1. 03 – 04 lipiec – Easy Surf, Chałupy 6
  2. 17 – 18 lipiec – Surf Point, Maszoperia
  3. 07 – 08 sierpień – OdDech, Kaper
  4. 29 – 30 sierpień Deski, Solar

  Ostatnie zawody Pucharu będą jednocześnie Mistrzostwami Polski.

  Do Pucharu Polski WLW będą zaliczane 3 edycje zawodów.

 5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
  5.1 Organizator zawodów powinien posiadać polisę OC na organizacje zawodów.
  5.2 Organizator powinien opublikować ZoZ na minimum 5 dni przed zawodami.
  5.3 W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów Organizator powinien zapewnić:

  • Asekurację na wodzie
  • Sędziowanie
  • Widoczne znaki (boje) oznaczające trasę zawodów
  • Przebieralnie dla zawodników
  • Napoje dla zawodników
  • W miarę możliwości ciepły posiłek dla zawodników i obsługi
 6. KONKURENCJE
  6.1. Slalom
  6.2. Freestyle
 7. ZASADY ROZGRYWANIA
  7.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Zawiadomieniem o Zawodach (ZoZ) i Instrukcją Żeglugi (IŻ).
  7.2. We wszystkich spornych sprawach uregulowanych niniejszymi przepisami będzie decydował Dyrektor Zawodów.
  7.3 Komunikaty będą umieszczone na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń (ONB).
 8. TRASY
  8.1 Trasa regat będzie podana w IŻ
 9. UCZESTNICTWO.
 10. 9.1 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie:

  • wysłanie zgłoszenia przez internet
  • osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych,

  9.2. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach windsurfingowych.
  9.3. O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach będzie decydować Dyrektor Zawodów.
  9.4 Przy limicie uczestników o dopuszczeniu do zawodów będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 11. KATEGORIE
  10.1. Kategorie wiekowe dla dziewcząt i chłopców

  • Do 10 lat (urodzeni do 2010)  2010, 2011 i młodsi
  • Do 12 lat (urodzeni do 2008)  2008 i 2009
  • Do 15 lat (urodzeni do 2005)  2007, 2006, 2005
  • Do 18 lat (urodzeni do 2002)  2004, 2003, 2002, 2001

  10.2. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4 uczestników

 12. ZGŁOSZENIA
  11.1 Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w biurze zawodów na 2 godziny przed Skipers Mitingiem.
 13. SPRZĘT
  12.1 Zawodnicy mogą startować na sprzęcie własnym, na sprzęcie szkoły którą reprezentują lub na sprzęcie zapewnionym przez organizatora regat. Liczba desek zapewnionych przez organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  12.2 Do zawodów są dopuszczone wszystkie deski (z wyłączonych desek wyczynowych tj RS:X, Bic Techno, One Design, Formula, Foil, Slalom i Race  zarejestrowany w PWA)
  12.3 Wprowadza się limit powierzchni żagla – max 8 m2.
 14. PUNKTACJA
  13.1 Systemu Małych Punktów: Miejsce 1,  2,  3,  punkty 1,  2,  3,  każde następne dodać 1 punkt.
  13.2 Dla DNF i DNS  liczba zawodników, którzy wystartowali +1
  13.3 W przypadku rozegrania min 5 wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony.
  13.4 W przypadku remisu o zwycięstwie będzie decydowały wyniki ostatniego heatu.
 15. ZNAKI
  14.1 Trasa regat będzie oznaczona bojami
  14.2 Linia startu i mety będą pomiędzy łodzią K.R a boją
 16. SYGNAŁY
  14.3 KR będzie dawała sygnały:

  • wzrokowe: flagi: czerwona, żółta, zielona,
  • dźwiękowe: głośne dźwięki: tuby, gongu, i.t.p
 17. PROCEDURA STARTOWA
  16.1 Sygnał ostrzeżenia – 3 minut przed startem – flaga czerwona
  Sygnał przygotowania – 2 minuty przed startem – opuszczenie flagi czerwonej
  Sygnał przed startem – 1 minuta przed startem – flaga żółta
  Sygnał startu – opuszczenie flagi żółtej – podniesienie flagi zielonej
  16.2 Wszystkie sygnały zostaną podkreślone sygnałem akustycznym.
 18. META
  17.1 Linia mety przebiega między na bieżnikiem na statku K.R., a boją wg. diagramu trasy podanej w IŻ. W górze jest zielona flaga.
  17.2 Zamknięcie linii mety nastąpi po 8 minutach od przypłynięcia 1 zawodnika. Flaga zielona będzie opuszczona, w górze nie będzie żadnej flagi.
 19. FALSTART
  18.1 Falstart indywidualny będzie sygnalizowany zawodnikowi przez 2 minuty od chwili startu.
  18.2 Falstart generalny będzie sygnalizowany flagą „czerwoną” i długim sygnałem dźwiękowym.
  Powtórzenie procedury startowej po falstarcie generalnym nastąpi tak szybko jak to będzie technicznie możliwe.
 20. NAGRODY
  19.1 Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w zawodach.
  19.2 Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy i puchary.
 21. WPISOWE DO ZAWODÓW
  20.1. Wysokość wpisowego będzie określona w ZoR. Płatność wpisowego w biurze zawodów przed Skipers Mitingiem.
 22. PROGRAM ZAWODÓW
  21.1 Program zawodów będzie podany w ZoZ.
 23. REKLAMA ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU
  22.1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych.
  22.2. Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich polach eksploatacji.
 24. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO i UBEZPIECZENIE
  23.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
  23.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
  23.3. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do używania kamizelek asekuracyjnych
  23.4 Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Organizatora o zaistniałych kolizjach
  23.5 Zawodnicy odpowiadają za powierzony im sprzęt.