Windsurfing Szkolenia PRO

Baza chałupy3

Trening Pro Windsurfing

cena 590 zł
Ilość dni / godzin: 4 dni x 2 h = 8 h

Poniedziałek - czwartek w godz. 9:00 – 11:000

Trening w zróżnicowanych warunkach wiatrowych
  • Przygotowanie do regat
  • Strategia i taktyka regatowa
  • Trening na bojach

Zajęcia zastępcze i uzupełniające
  • Rower
  • SUP
  • Żeglarstwo (katamaran, łódka Polinezyjska, Pomeranka)
  • Trening wydolnościowy
  • Surfing

Ubezpieczenie

Uczestnicy kursów windsurfingowych i katamaranowych w Chałupach są ubezpieczeni polisą NNW. Osoby korzystające z lekcji indywidualnych i pakietów szkoleniowych nie są objęci ubezpieczeniem. Istnieje możliwość ubezpieczenia NNW w Biurze Bosportu.

Windsurfing

Zobacz też:
Kursy
Lekcje
Windfoil
Sprzęt
Cennik
Zawody