5 Lipiec 2018
 Regaty Wakacyjnej Ligi Windsurfingowej z cyklu Pucharu Polski, Kamping Chałupy 6, 

ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)

1. REGATY

1.1 Regaty w klasie windsurfing  zostaną rozegrane w terminie 5 lipiec 2018,  na kampingu Chałupy 6 w bazie EASY SURF

1.2 Zawody zaliczane będą do cyklu regat PP Wakacyjnej Ligi Windsurfingowej

1.3 Zawody zostaną rozegrane następujących kategoriach wiekowych:

  • Do 10 lat (urodzeni do 2009)
  • Do 12 lat (urodzeni do 2007)
  • Do 15 lat (urodzeni do 2004)
  • Do 18 lat (urodzeni do 2001)

1.4 Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4 uczestników

1.5 Obowiązujące przepisy: Regulamin Zawodów Pucharu i Mistrzostw Polski 2018

1.6 Uczestnicy zawodów dostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Vento Co, Board Sport, Abc Surf, Chili Zet (patron medialny), Chałupy 6 (gospodarz).

2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR

2.1 Organizatorem regat jest EASY SURF Chałupy 6

2.2 Koordynatorem regat jest: Stowarzyszenie Promocji Sportów Wodnych

3. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA

3.1 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne,

3.2 Zawodnicy muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach windsurfingowych.

3.3 Zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia.

3.4 O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor Zawodów.

3.5 W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika.

4. REJESTRACJA I WPISOWE

4.1 Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania regat w pierwszym dniu regat w
godzinach 8.30 – 10.00.

4.2 Pierwszy możliwy start może nastąpić o godzinie 11.00 w dniu 5 lipca, ostatni możliwy start o
17:00 w dniu 5 lipca

4.3 Wysokość wpisowego do regat wynosi 50 PLN

5. SPONSORZY

Veno Co, Board Sport, Airport Hotel, Abc Surf, Bartolini Air, Chili Zet (Patron medialny)

6. Trasa Regat będzie podana w Instrukcji Żeglugi na 3 dni przed zawodami.

7. PLAN ZAWODÓW

8.00 – 10.00 – Rejestracja zawodników w biurze EASY SURF Chałupy 6

10.30 – Skippers meeting

11.00 – Pierwszy możliwy start, rozpoczęcie zawodów

15.00 / 16.00 – Zakończenie zawodów, wręczenie nagród, grill dla zawodników

Podany plan zawodów jest orientacyjny i godziny wyścigów mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.