Kitesurfing Sprzęt

Baza chałupy3

Sprzęt kitowy

Sprzęt kitowy wypożyczamy osobom które posiadają Kartę Kiteboardera Polskiego Związku Kiteboardingu stwierdzającą poziom zaawansowania i aktualna polisę ubezpieczeniowa.
Deski:
  • Nobile
Kity:
  • Evo
  • Dice
  • Neo
  • Buzze

Kitesurfing

Zobacz też:
Kursy
Lekcje
Cennik
Zawody